ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

06/07/2006: Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού", που διηύθυνε η Πρόεδρός της, ευρωβουλευτής της Ν.Δ, Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γενιά των ενήλικων εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με την φροντίδα των ηλικιωμένων, αλλά και την ανατροφή των παιδιών τους και προσπαθεί να συνδυάσει την εργασία με την οικογενειακή ζωή.
Η εκπρόσωπος της Φινλανδικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Noora Heinonen, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσεων της Προεδρίας για τους προσεχείς 6 μήνες στο θέμα του συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας των φύλων και της προστασίας των μειονεκτουσών ομάδων.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου για την Οικογένεια 2006 το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση από τη γαλλική κυβέρνηση, παρουσίασε ο διυπουργικός εκπρόσωπος για την Οικογένεια, κ. M. Dominique de Legge. Το φετινό θέμα του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στη διαγενεακή αλληλεγγύη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής μετατρέπει τις διαγενεακές σχέσεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα μέτρα για ενίσχυση των ασχολουμένων με ενδοοικογενειακή φροντίδα: παράλληλα, με τις γονικές άδειες καθιερώνονται ετήσιες άδειες άνευ αποδοχών για φύλαξη προστατευομένων μελών της οικογένειας, σχέδιο αλληλεγγύης για τους ηλικιωμένους, μέτρα επιστροφής στην εργασία μετά τη λήξη της αδείας, ενίσχυση των νέων ηλικίας 18-25 χρονών με δάνεια με μηδενικά επιτόκια για το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε με την παρουσίαση από την εκπρόσωπο της Ευρ. Επιτροπής, κ. Maryse Huet, των κοινοτικών νομοθετικών μέτρων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην εξασφάλιση της δυνατότητας συνδυασμού της επαγγελματικής δραστηριότητας με την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνική δράση. Η Κομισιόν προτίθεται να εξαγγείλει μέτρα για τη φροντίδα των παιδιών από την νεαρή τους ηλικία, την υποστήριξη προσώπων που βοηθούν την οικογένεια εθελοντικά, την δημιουργία ενός φιλικού προς την οικογένεια περιβάλλοντος μέσα στις επιχειρήσεις και τέλος την εργασιακή ευελιξία.

Η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου συμφώνησε με την εκπρόσωπο της "Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις γυναίκες της ενδοοικιακής δράσης", κ. Marielle Helleputte, και υπενθύμισε ότι η εθελοντική εργασία που προσφέρεται μέσα στην οικογένεια ή σε ένα φορέα προς όφελος των παιδιών και των ηλικιωμένων παίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού. Η εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας τόνισε ότι η πλειοψηφία των μέτρων για συνδυασμό οικογένειας και εργασίας υποβιβάζουν όσους αφοσιώνονται στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, ξεχνώντας την πολιτιστική, οικονομική, εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά τους. Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων συμφώνησαν ότι μελλοντικά θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους προσφέροντες εθελοντικά φροντίδα στα ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: